Hãy Gọi Ngay: 1800.577.770

Dịch Vụ Quản Lý Bảo Hiểm


Công ty bảo hiểm
Đối với các Công ty bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng bao gồm thiết kế và định giá các chương trình bảo hiểm sức khỏe và du lịch, các Dịch vụ quản lý bảo hiểm đơn thuần và sắp xếp Tái bảo hiểm theo yêu cầu.

Khách hàng công ty
Đối với các khách hàng Doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế được thiết kế và tùy chỉnh theo nhu cầu của Doanh nghiệp và chúng tôi kết hợp các chương trình bảo hiểm bên trong quyền lợi tổng thể dành cho người lao động.

  • Các lựa chọn của chúng tôi bắt đầu với các quyền lợi y tế được xây dựng dựa theo ngân sách của từng Doanh nghiệp và được quản lý bởi các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi, qua đó chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tiết kiệm nhất cho một tập thể nhân viên lớn.                                                                                                                                                                                                                                               .
  • Chúng tôi có thể thiết kế các quyền lợi y tế chia sẻ giữa Doanh nghiệp và công ty bảo hiểm nhằm giảm thiểu rủi ro và mức phí bảo hiểm cho Doanh Nghiệp. Văn phòng của chúng tôi đảm nhận việc quản lý cần thiết nhằm giúp Doanh nghiệp dễ dàng chi trả cho người lao động.

Khách hàng cá nhân
Các khách hàng cá nhân có thể mua các chương trình bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm du lịch thông qua các nhà môi giới của chúng tôi với nhiều lựa chọn được thiết kế dành riêng cho Việt Nam và để phù hợp với bất kỳ ngân sách hoặc nhu cầu nào. Các chương trình của chúng tôi cung cấp phạm vi bảo hiểm toàn cầu, tại bất kỳ quốc gia nào tùy theo lựa chọn của Người được bảo hiểm. Chúng tôi đã có danh tiếng về chất lượng dịch vụ và quản lý khách hàng, cho đến nay đã bảo hiểm cho hơn 10.000 khách hàng cá nhân tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng cao với mức giá hợp lý.