Hãy Gọi Ngay: 1800.577.770

Dịch Vụ Khách Hàng

 
 Trong phần này khách hàng có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích về chương trình bảo hiểm của Pacific Cross Việt Nam mà khách hàng đang tham gia. Vui lòng sử dụng cột danh mục bên phải để tìm các mẫu đơn bảo hiểm, danh sách các nhà cung cấp dịch vụ y tế, thông tin hỗ trợ và sơ tán khẩn cấp, bảo lãnh thanh toán viện phí, thông tin chăm sóc sức khỏe, các thủ tục yêu cầu bồi thường, các câu hỏi thường gặp cũng như thuật ngữ các điều khoản bảo hiểm.

Nếu khách hàng có bất cứ khó khăn nào trong việc tìm kiếm thông tin vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi số (+84 28) 3821 9908