Hãy Gọi Ngay: 1800.577.770

Các mẫu đơn và điều khoản hợp đồng


 

 

Trong phần này bạn có thể tải các mẫu đơn đăng ký bảo hiểm hoặc thông báo tổn thất khi bạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy gọi cho chúng tôi theo số (+84 28) 3921 9908 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Bạn nên có phần mềm Adobe Reader để đọc các tài liệu này.

Điều Khoản Hợp Đồng Bảo Hiểm

 
Điều Khoản Hợp Đồng Bảo Hiểm Sức Khỏe
Tải Về   |   Xem
Điều Khoản Hợp Đồng Bảo Hiểm Du Lịch
Tải Về   |   Xem

Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm

Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Sức Khỏe
Tải Về   |   Xem
Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Gia Đình
Tải Về   |   Xem
Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân
Tải Về   |   Xem
Bảng Kê Khai Thu Nhập
Tải Về   |   Xem
Số Lượng Câu Hỏi Lớn
Tải Về   |   Xem
Thông Tin Người Thụ Hưởng
Tải Về   |   Xem
Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Du Lịch
Tải Về   |   Xem
Đơn Khai Báo Hành Trình Du Lịch - Annual Travel (Dành Cho Cá Nhân)
Tải Về   |   Xem

Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm

 
Thông Báo Tổn Thất
Tải Về   |   Xem
Thông Báo Tổn Thất Nha Khoa
Tải Về   |   Xem
Báo Cáo Tai Nạn
Tải Về   |   Xem
Bảng Báo Cáo Của Bác Sĩ Cho Bồi Thường Về Tử Vong
Tải Về   |   Xem
Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Tử Vong
Tải Về   |   Xem
Thông Báo Tổn Thất Bảo Hiểm Du Lịch
Tải Về   |   Xem
Báo Cáo Kiểm Tra Răng Miệng Lần Đầu
Tải Về   |   Xem
 

Các Mẫu Khai Báo Về Y Tế

Bảng Câu Hỏi Về Đau Ngực
Tải Về   |   Xem
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Tiểu Đường (Dành Cho Người Được Bảo Hiểm)
Tải Về   |   Xem
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Tiểu Đường (Dành Cho Bác Sĩ Điều Trị)
Tải Về   |   Xem
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Động Kinh
Tải Về   |   Xem
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Gút
Tải Về   |   Xem
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Cao Huyết Áp (Dành Cho Bác Sĩ Điều Trị)
Tải về   |   Xem
Giấy Đề Nghị Tiếp Tục Điều Trị
Tải Về   |   Xem
Câu Hỏi Liên Quan Đến Đường Hô Hấp
Tải Về   |   Xem
Kế Hoạch Điều Trị Bằng Hóa Trị Và Xạ Trị
Tải Về   |   Xem
Báo Cáo Kiểm Tra Miệng
Tải Về   |   Xem
Kế Hoạch Điều Trị Vật Lý Trị Liệu, Nắn Xương, Châm Cứu
Tải Về   |   Xem
Báo Cáo Y Tế Dành Cho Người Trên 65 Tuổi (Dành Cho Bác Sĩ)
Tải Về   |   Xem

Thay Đổi Hợp Đồng Bảo Hiểm

Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Chủ Hợp Đồng
Tải Về   |   Xem
Đơn Yêu Cầu Phục Hồi Hợp Đồng Bảo Hiểm
Tải Về   |   Xem
Đơn Yêu Cầu Tăng Quyền Lợi
Tải Về  |   Xem
Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Quyền Lợi Bảo Hiểm
Tải Về   |   Xem
Đơn Yêu Cầu Tăng Quyền Lợi Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân
Tải Về   |   Xem