Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh

Contact information
108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
(84 24) 3872 2872
Fax: (84 24) 3872 0200
www.tamanhhospital.vn
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc, Nội trú
Specialities
Da liễu, Khoa mắt, Khoa nội, Tai Mũi Họng
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00
Thứ bảy: 08:00 - 12:00
Language Spoken
Tiếng Việt
Notes
Điện thoại cấp cứu: 1800 6858