Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Contact information
341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3927 1119
nhidong.org.vn
Direct Billing: Ngoại trú, Nội trú
Specialities
Nhi khoa
Opening hours
24/7
Language Spoken
Tiếng Việt