Nha Khoa Lan Anh (Tôn Dật Tiên, Quận 7)

Contact information
149 Tôn Dật Tiên, khu Kênh Đào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 5411 5566
nhakhoalananh.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ ba, Thứ năm, Thứ bảy: 09:00 - 16:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt