Nha Khoa Lan Anh – Chi Nhánh Sala 2

Contact information
11 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3636 0555
nhakhoalananh.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai – Thứ bảy: 08:00 – 20:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt