Nha Khoa Pháp Việt – Cách Mạng Tháng Tám

Contact information
34D Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 22, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
(84 274) 381 6885
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 19:45
Chủ nhật: 07:45 - 11:45 & 13:45 - 18:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt