Nha Khoa Vạn Hạnh 2

Contact information
207 Điện Biên Phủ, Quận 3, HCM, Việt Nam
(84 28) 3829 5625 / (84 28) 5404 1294 / (84 28) 5404 1295 / (84 28) 5404 1296
http://nhakhoavanhanh.com.vn/implant.html
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 07:30 - 11:30 & 13:30 - 19:30
Chủ nhật: 07:30 - 11:30
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt