Phòng Khám Medical DIAG Center

Contact information
414-416-418-420 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 3979 8181
Fax: (84 28) 3979 8050
www.diag.vn
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc
Specialities
Chẩn đoán hình ảnh, Nội tổng quát, Xét nghiệm
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 07:30 - 16:30
Thứ bảy: 07:30 - 11:30
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Notes
Điện thoại cấp cứu: (84 28) 3979 8181