Nha Khoa 3-2

Contact information
74 Đường 3-2, Phường 12, Quận 10, HCM, Việt Nam
(84 28) 3865 8571 / (84 28) 3862 7991
www.nhakhoa3-2.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 19:30
Chủ nhật: 08:30 - 12:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt