Nha Khoa Ánh Sao – Quận 3

Contact information
Lầu 1, 2 Bis Công Trường Quốc Tế, Quận 3, HCM, Việt Nam
(84 28) 3822 6222 / (84 28) 3823 9212
Fax: (84 28) 3823 9275
www.starlightdental.net
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 19:00
Thứ bảy: 08:30 - 17:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt