Nha Khoa Âu Mỹ

Contact information
113-115 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM, Việt Nam
(84 28) 3820 2039 / (84 28) 3820 2179
Fax: (84 28) 3820 2074
www.nhakhoaaumy.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 20:00
Chủ nhật: 08:00 - 12:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Notes
Điện thoại cấp cứu: (84) 918 145 499