Nha Khoa Koseikai

Contact information
Lầu 3, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1, HCM, Việt Nam
(84 28) 3910 6255
Fax: (84 28) 3910 6256
www.koseikaidental.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 19:00
Thứ bảy: 08:00 - 17:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Việt