Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc Tế Hạnh Phúc

Contact information
97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(84 28) 3925 9797
Fax: (84 28) 3925 9949
www.hanhphuchospital.com
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc
Specialities
Đa khoa, Dịch vụ cấp cứu, Dịch vụ xe cấp cứu, Gây mê hồi sức - Hồi sức tích cực, Kiểm tra sức khỏe định kỳ, Nhà thuốc, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Vac-xin
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 16:30
Thứ bảy: 08:00 - 12:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Notes
Ngoài giờ: Thứ hai - Thứ sáu (17:00 - 20:00) - Gọi không bắt máy