Hãy Gọi Ngay: 1800.577.770

Bảng phí bảo hiểm Du Lịch

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM - TRAVEL FLEX (ĐVT: 1,000 VND)
Thời gian du lịch (ngày)1 - 56 - 89 - 1112 - 1516 - 2425 -31Mỗi 7 ngày tiếp theo
CHI PHÍ Y TẾ VÀ TRỢ GIÚP KHẨN CẤPĐông Nam ÁHạng A
 
Cá nhân  10014016018022026080
Gia đình 200280320360440520160
Hạng B
 
Cá nhân 80 10012014016018060
Gia đình160200240280320360120
Hạng C
 
Cá nhân 608010012014016060
Gia đình120160200240280320120
Châu ÁHạng A Cá nhân 180260300320360460120
 Gia đình360520600640720920240
Hạng B Cá nhân 140180220240260300100
 Gia đình280360440480520600200
Hạng C Cá nhân 12016018020022024080
 Gia đình240320360400440480160
Toàn cầuHạng A Cá nhân 220300360400460580140
 Gia đình4406007208009201,160280
Hạng B Cá nhân  180240280300340400100
 Gia đình 360480560600680800200
Hạng CCá nhân16020024026028030080
 Gia đình320400480520560600160
TAI NẠN CÁ NHÂN400,000 Cá nhân44606872829220
 Gia đình8812013614416418440 
1,000,000 Cá nhân8411212613615617234
 Gia đình16822425227231234468
2,000,000 Cá nhân15420823425429232064
 Gia đình308416468508584640128
5,000,000 Cá nhân330444500540620680136
 Gia đình6608881,0001,0801,2401,360272
SỰ CỐ BẤT NGỜHạng A Cá nhân10016018020022028060
 Gia đình200320360400440560120
Hạng B Cá nhân80 12014016018020040
 Gia đình16024028032036040080
Hạng C Cá nhân608010012014016040
 Gia đình12016020024028032080
BẢO HIỂM XE Ô TÔ THUÊ100 mỗi ngày

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM (UNIT: VND,1000)

 BON VOYAGE
 Thời gian du lịch (ngày)1-56-89-1112-1516-2425-31Mỗi 7
ngày
tiếp theo*
 Hạng ACá nhân10014016018022026080
Gia đình 200280320360440520160
 Hạng BCá nhân180260300320360460120
Gia đình 360520600640720920240
 Hạng C  Cá nhân220300360400460580140
Gia đình4406007208009201,160280
Bảo hiểm xe ô tô thuê100 mỗi ngày
ANNUAL TRAVEL
Hạng Cao Cấp6872829220
Hạng Phổ Thông13614416418440
Tai nạn cá nhân bổ sung
(cho mỗi 1,000,000,000 VND số tiền bảo hiểm)
12613615617234