Hãy Gọi Ngay: 1800.577.770

Thông tin hỗ trợ bán hàngThông tin hỗ trợ bán hàng là nguồn tài liệu cho các đại lý bảo hiểm và nhà môi giới bảo hiểm của chúng tôi. Trong phần này, các đối tác có thể truy cập được những tài liệu hỗ trợ bán hàng và quản trị mới nhất.

  • Hỗ trợ bán hàng – Các lý do nên chọn Pacific Cross Việt Nam, vui lòng nhấp vào đây.
  • Các tài liệu và đơn quản trị, vui lòng nhấp vào đây
  • Thông tin sản phẩm mới nhất, vui lòng nhấp vào đây
  • Phân tích các nhu cầu y tế
  • Các trình bày bằng Power Point mới nhất
  • Thông tin hỗ trợ việc bán chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên