Back to top

Thay đổi mã vùng điện thoại

Người đăng/tác giả : Pacific Cross

Từ ngày 17/6/2017, Mã vùng điện thoại cố định tại TP. HCM sẽ đổi thành (028) thay cho mã vùng cũ (08), mã vùng điện thoại tại Hà Nội sẽ đổi thành (024) thay cho mã vùng cũ (04). Sau ngày 16/7/2017, mã vùng điện thoại sẽ chuyển hoàn toàn sang số mới. Vui lòng cập nhật số điện thoại mới của Pacific Cross Việt Nam theo thông tin ở hình bên dưới nhé:

Related articles
arrow
arrow
This site is registered on wpml.org as a development site.