thuật ngữ

No Results Found
Từ khoá Chú thích
Bắc Mỹ

bao gồm Canada, Mỹ, Mexico và quần đảo Caribbe.

Bác sĩ

là người có bằng cấp chứng nhận và được cấp giấy phép hoặc có đăng ký hành nghề y khoa theo các luật và các quy định có liên quan của nước mà người đó hành nghề.

Bác sĩ chuyên môn

là Bác sĩ chuyên về một lĩnh vực y khoa riêng biệt.

Bác sĩ gây mê

là Bác sĩ chuyên về gây mê và có đăng ký hành nghề gây mê theo các luật và các quy định có liên quan của nước mà người đó hành nghề.

Bác sĩ phẫu thuật

là người có bằng cấp chứng nhận và được cấp giấy phép hoặc có đăng ký hành nghề phẫu thuật theo các luật và các quy định có liên quan của nước mà người đó hành nghề phẫu thuật.

Bác sĩ điều trị

là Bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị y tế cho một Ốm đau của Người được bảo hiểm. Bác sĩ điều trị không được là Người được bảo hiểm, Thành viên trong gia đình hoặc Bạn đồng hành.

Bác sĩ đông y

là người được cấp giấy phép hoặc có đăng ký hành nghề đông y theo các luật và các quy định có liên quan của nước mà người đó hành nghề.

Bảng liệt kê các quyền lợi

là bảng liệt kê các quyền lợi được đính kèm với Hợp đồng bảo hiểm này.

Bảng liệt kê hợp đồng bảo hiểm

là bảng liệt kê hợp đồng bảo hiểm được đính kèm với Hợp đồng bảo hiểm này.

Bệnh nhân nội trú

là Người được bảo hiểm bị Bệnh tật và được nhập viện để điều trị Bệnh tật đó và nằm viện trong một thời gian liên tục từ 18 tiếng trở lên.

Bệnh tật

là một Ốm đau hoặc Thương tích và bất kỳ triệu chứng, di chứng hay biến chứng nào của việc đó, và trong trường hợp Thương tích thì bao gồm tất cả những Thương tích phát sinh từ cùng một sự cố hoặc một loạt các sự cố kế tiếp nhau

 

Bệnh tật bẩm sinh

là sự bất thường về mặt thể chất hoặc y học có từ khi sinh ra cũng như những bất thường về mặt thể chất/tinh thần sơ sinh phát triển sau đó do những nhân tố vốn có từ khi sinh ra.

Bệnh viện

là một cơ quan được cấp giấy phép hợp pháp như là một bệnh viện y tế hoặc phẫu thuật tại nước mà nó tọa lạc và các chức năng chính của nó không phải là các chức năng của một spa, phòng khám chữa bệnh bằng nước, viện điều dưỡng, nơi an dưỡng, viện dưỡng lão, trung tâm phục hồi chức năng, nơi cai nghiện rượu hoặc ma túy. Bệnh viện phải dưới sự giám sát thường xuyên của một Bác sĩ nội trú.

 

Bệnh đặc biệt

là bệnh trĩ, giãn tĩnh mạch, viêm xoang, tiểu đường, tất cả các loại viêm gan.

Các chi phí bình thường theo thông lệ

là chi phí hợp lý mà:

(a) thông thường và theo thông lệ khi được so sánh với các chi phí cho những dịch vụ và những vật dụng tương tự tại địa phương của Người được bảo hiểm; và

(b) được áp dụng cho những người có những tình trạng y tế tương tự tại địa phương của Người được bảo hiểm.

Các chi phí hợp lệ

là các chi phí y tế cho những việc điều trị và những dịch vụ cần thiết về mặt y tế cho việc điều trị một Bệnh tật.

Các chi phí khác

là các chi phí cho các xét nghiệm, chụp X quang, các phí chuyên môn, thuốc và dược phẩm, máu và huyết tương, thuê xe lăn, phẫu thuật ngoại trú, các thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, và các thiết bị lắp bộ phận giả theo tiêu chuẩn phẫu thuật nội.

 

Các dụng cụ y khoa

là những vật dụng được bác sĩ kê đơn để sử dụng trong y tế như là găng tay, băng, khẩu trang, bộ dụng cụ cho máy khí dung, bơm tiêm, bông, và thạch cao cũng như những đồ tiêu dùng khác được sử dụng cho các thiết bị cơ khí.

 

Các dụng cụ y khoa

là những vật dụng được bác sĩ kê đơn để sử dụng trong y tế như là găng tay, băng, khẩu trang, bộ dụng cụ cho máy khí dung, bơm tiêm, bông, và thạch cao cũng như những đồ tiêu dùng khác được sử dụng cho các thiết bị cơ khí.

 

Các nước Đông Nam Á

bao gồm Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-si-a, Lào, Ma-lay-si-a, My-an-ma, Phi-lip-pin, Sing-ga-po, Thái Lan, Việt Nam.

Các phí chuyên môn

là các phí phải trả cho các chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề như chuyên gia điều trị bằng liệu pháp lao động, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia châm cứu, chuyên gia dinh dưỡng, Bác sĩ điều trị (ngoại trừ Bác sĩ phẫu thuật), chuyên gia bệnh học và chuyên gia X quang.

 

Chăm sóc an dưỡng

(a) sự chăm sóc được cung cấp chủ yếu cho những nhu cầu cá nhân, sự thoải mái hoặc sự tiện lợi và được cung cấp bởi những người có hay không có kỹ năng hoặc sự đào tạo y tế chuyên ngành; hoặc

(b) sự chăm sóc được cung cấp chủ yếu để duy trì hơn là để cải thiện tình trạng y tế của một người, như là một sự phòng bệnh cho chức năng thể chất hoặc tinh thần hoặc để cung cấp một môi trường được bảo vệ.

Chăm sóc hấp hối

là chăm sóc xoa dịu (quản lý triệu chứng, chăm sóc giảm đau và chăm sóc cuối đời) cho các cá nhân bị bệnh ở giai đoạn cuối mà sự sống dự kiến chỉ sáu tháng hoặc ít hơn. Trọng tâm của chăm sóc hấp hối là quản lý đau đớn và triệu chứng, đáp ứng các nhu cầu về vật chất, xúc cảm và tinh thần của người sắp qua đời, trong khi tăng cường chất lượng cao nhất của cuộc sống có thể.

Chăm sóc tiếp theo

là sự điều trị được Bác sĩ điều trị trong bệnh viện yêu cầu, bao gồm việc thăm khám tiếp theo, thuốc có liên quan, các xét nghiệm chẩn đoán và vật lý trị liệu. Việc bảo hiểm bị giới hạn đối với việc điều trị tiếp theo của tình trạng y tế cụ thể mà Người được bảo hiểm đã nhận sự điều trị nội trú được bảo hiểm bởi Hợp đồng bảo hiểm này. Việc điều trị tiếp theo không bao gồm việc thăm khám ngoại trú thường xuyên và thuốc dài hạn cho tình trạng y tế mãn tính.

 

Chi phí cho bác sĩ phẫu thuật

là chi phí phải trả cho một Bác sĩ phẫu thuật hay các Bác sĩ phẫu thuật cho việc phẫu thuật để điều trị một Bệnh tật. Chi phí cho Bác sĩ phẫu thuật bao gồm cả đánh giá tiền phẫu thuật, thăm khám tại bệnh viện và chăm sóc hậu phẫu thuật bình thường và dựa trên chi phí bình thường theo thông lệ.

 

Chủ hợp đồng

là người được ghi tên là Chủ hợp đồng trong Bảng liệt kê hợp đồng bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm này được cấp cho người đó về việc bảo hiểm cho những Người được bảo hiểm.

Chuyên gia nắn xương

là người chuyên về nắn xương và được cấp giấy phép hoặc có đăng ký hành nghề nắn xương theo các luật và các quy định có liên quan của nước mà người đó hành nghề.

Cộng sự làm ăn thân thiết

là người cùng cộng tác kinh doanh có phần hùn trong công việc kinh doanh của Người được bảo hiểm.

Công ty

là Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hùng Vương.

Dược thảo

là cây mà lá của nó được dùng làm thuốc để điều trị một Ốm đau hoặc Thương tích được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này và nó được Dược thảo viên hoặc Bác sĩ đông y kê đơn để điều trị Ốm đau hoặc Thương tích đó.

Dược thảo viên

là người trồng hoặc bán những dược thảo và người này được cấp giấy phép, có đăng ký hoặc được cho phép theo các luật và các quy định có liên quan của nước mà người này tiến hành các hoạt động để trồng hoặc bán những dược thảo đó.

Hành động khủng bố

là một hành động cho dù có dính líu đến bạo lực hoặc việc sử dụng vũ lực hay không, và/hoặc sự đe dọa hay sự chuẩn bị trước cho việc đó, của bất kỳ cá nhân hoặc (các) nhóm người nào, cho dù hành động đơn lẻ hay thay mặt cho hay liên kết với bất kỳ (các) tổ chức hoặc (các) hoặc chính phủ nào, được thực hiện vì các mục đích hoặc lý do chính trị, tôn giáo, ý thức hệ, hay dân tộc bao gồm cả ý định tác động đến bất kỳ chính phủ nào và/ hoặc đặt công chúng hoặc một bộ phận công chúng trong sự sợ hãi.

 

Hợp đồng bảo hiểm

là chứng từ hợp đồng bảo hiểm này bao gồm cả Đơn yêu cầu bảo hiểm, Bảng liệt kê hợp đồng bảo hiểm, Bảng liệt kê các quyền lợi và Bảng liệt kê phẫu thuật và bất kỳ các Quyền lợi lựa chọn nào được bao gồm trong chứng từ Hợp đồng bảo hiểm này với phụ lục có liên quan được đính kèm và bất kỳ các thay đổi, sửa đổi hoặc phụ lục nào thêm vào đó được nhân viên có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

 

Mức miễn thường

là số tiền được quy định trong Bảng liệt kê các quyền lợi sẽ được khấu trừ vào những quyền lợi phải trả cho bất kỳ Chi phí hợp lệ nào trong mỗi Năm hợp đồng.

Mức phí bảo hiểm ngắn hạn

là mức phí được tính theo công thức dưới đây cho khoảng thời gian trước khi hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm này và trong khoảng thời gian đó Hợp đồng bảo hiểm này đã có hiệu lực.

Khoảng thời gian trước khi hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm

Mức phí bảo hiểm ngắn hạn

(a) Dưới một (1) tháng

20% phí bảo hiểm hằng năm

(b) Cứ mỗi tháng kế tiếp sau tháng đầu tiên

10% phí bảo hiểm hằng năm

(c) Nhiều hơn tám (8) tháng

100% phí bảo hiểm hằng năm

 

Năm hợp đồng

là năm theo lịch bắt đầu vào Ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc bất kỳ ngày kỷ niệm nào của ngày đó.

Ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

là đúng 12 giờ đêm (giờ địa phương ở Nước cư trú) của ngày đầu tiên của Thời gian bảo hiểm.

Ngày tái tục hợp đồng bảo hiểm

là ngày được ghi rõ là ngày tái tục Hợp đồng bảo hiểm trong Bảng liệt kê hợp đồng bảo hiểm.

Người hợp lệ

là (a) người không phải là Trẻ em; hoặc (b) Trẻ em có cha/mẹ là hoặc sẽ trở thành là Người được bảo hiểm.

Người thân gia đình trực hệ

là vợ hoặc chồng hợp pháp của Người được bảo hiểm, các con (con ruột hoặc con nuôi), anh chị em ruột, anh chị em dâu rể, cha mẹ ruột, cha mẹ vợ hoặc chồng, ông bà nội ngoại, cháu nội ngoại, người giám hộ hợp pháp, cha mẹ kế hay con riêng của vợ hoặc chồng.

Người được bảo hiểm

là bất kỳ người nào trong những người được ghi tên là Người được bảo hiểm trong Bảng liệt kê hợp đồng bảo hiểm.

Nha sĩ

là người có bằng cấp chứng nhận và được cấp giấy phép hoặc có đăng ký hành nghề nha khoa theo các luật và các quy định có liên quan của nước mà người đó hành nghề.

Nhà vận chuyển

là công ty vận chuyển hoặc công ty đảm nhận vận chuyển mà hoạt động kinh doanh chính của họ là chuyên chở hành khách và/hoặc hàng hóa bằng đường hàng không, đường biển hoặc đường bộ có thu tiền, và họ được cấp giấy phép hoặc được chứng nhận có quyền kinh doanh cho các mục đích như vậy.

 

Nơi công cộng

là bất kỳ địa điểm sử dụng chung nào (như bãi đậu xe, đường phố, công viên, khu vực thiên nhiên, trạm xe buýt, sân bay, sân vận động hoặc trung tâm mua sắm) bao gồm cả các loại phương tiện vận chuyển công cộng hoặc bất kỳ nơi chốn hay địa điểm tương tự nào khác.

 

Nước cư trú

là nơi mà người yêu cầu bảo hiểm cư trú ít nhất 183 ngày trong một năm theo lịch.

Ốm đau

Định nghĩa:
là sự đau ốm hoặc bệnh được biểu thị bằng một sự lệch có tính bệnh lý ra khỏi tình trạng sức khỏe bình thường:

(a) bắt đầu hoặc xảy ra sau ba mươi (30) ngày kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực; và
(b) cần phải được điều trị bởi một Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa hoặc Bác sĩ phẫu thuật; và
(c) được bảo hiểm bởi Hợp đồng bảo hiểm này.

Phẫu thuật thẩm mỹ

là phẫu thuật phục hình hoặc phẫu thuật mà xét về mặt y khoa là không cần thiết hoặc phẫu thuật được thực hiện chủ yếu là để cải thiện vẻ bề ngoài của một người hoặc phẫu thuật mà người có liên quan nghĩ rằng hoặc tin rằng sẽ cải thiện vẻ bề ngoài của mình và bao gồm cả bất kỳ phẫu thuật nào cần thiết cho những lý do tâm lý, sự thích nghi và sự thỏa mãn cá nhân đối với một Bệnh tật được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này.

Phòng đơn

là phòng đơn (dành cho một người ở) có mức chi phí thấp nhất trong Bệnh viện hoặc có thể bị giới hạn bởi quyền lợi trong Bảng liệt kê hợp đồng bảo hiểm có liên quan.

Phục hồi chức năng

là việc điều trị dưới hình thức kết hợp các liệu pháp như liệu pháp vật lý, liệu pháp lao động và liệu pháp ngôn ngữ nhằm mục đích khôi phục lại chức năng đầy đủ sau khi một bệnh cấp tính được điều trị nội trú.

Phương tiện vận chuyển công cộng

là tất cả các phương tiện vận chuyển công cộng thông thường như máy bay đa động cơ, xe buýt, xe lửa, tàu thủy, tàu chạy bằng đệm không khí, phà và taxi được cấp phép chở hành khách có mua vé và xe buýt đường dài do đại lý du lịch thu xếp và không phải là phương tiện vận chuyển của nhà thầu hoặc của tư nhân.

 

Quê nhà/Nước xuất xứ

là nước mà Người được bảo hiểm được cấp hộ chiếu và đã được khai trên Đơn yêu cầu bảo hiểm.

Tai nạn

(a) xảy ra hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của Người được bảo hiểm và được gây ra bởi phương tiện hữu hình, bên ngoài và mạnh mẽ; và (b) xảy ra trong khi Người được bảo hiểm đang được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này.

Thời gian bảo hiểm

là thời gian được ghi là thời gian bảo hiểm trong Bảng liệt kê hợp đồng bảo hiểm hoặc trong các tái tục Hợp đồng bảo hiểm sau đó và trong thời gian này Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Thời gian gia hạn

là thời gian ba mươi (30) ngày bắt đầu từ ngày đến hạn thanh toán các khoản phí có liên quan.

Thuốc và Dược phẩm

là bất kỳ thuốc hoặc dược phẩm nào (không phải là các thuốc hoặc dược phẩm đang được thí nghiệm hoặc chưa được chứng minh) do Bác sĩ kê đơn và được yêu cầu cụ thể cho việc điều trị một Bệnh tật.

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

là thương tật làm cho Người được bảo hiểm hoàn toàn không thể làm công việc của mình hoặc bất kỳ nghề nghiệp nào và thương tật này kéo dài 52 tuần liên tục và vào lúc kết thúc thời gian đó thì cũng không có hy vọng cải thiện.

Thương tích

là thương tích trên thân thể (loại trừ những tình trạng tâm thần) phát sinh hoàn toàn và duy nhất từ một tai nạn độc lập với tất cả các nguyên nhân khác trực tiếp dẫn đến tổn thất được bảo hiểm bởi Hợp đồng bảo hiểm này.

Tình trạng khẩn cấp

là trạng thái thật sự khi có sự thay đổi đột ngột về tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm cần phải có sự can thiệp khẩn cấp của y tế hoặc phẫu thuật để tránh sự nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khoẻ sắp xảy ra.

Tình trạng thực vật dai dẳng

a) Một sự sút giảm dữ dội về ý thức trong đó Người được bảo hiểm bị tổn thương hệ thần kinh ở trong tình trạng thức tỉnh một phần chứ không phải nhận thức thật sự, mặc dù có các dấu hiệu bề ngoài như là mở mắt, nuốt và tự thở và khả năng có thể là dai dẳng; và

b) tình trạng đã kéo dài trong ít nhất bốn (4) tuần mà không có dấu hiệu cải thiện, trong khi đã thực hiện tất cả các cố gắng hợp lý để làm nhẹ bớt tình trạng này.

Tình trạng tồn tại trước

là bất kỳ Bệnh tật nào:

(a) đã có trước Ngày hợp đồng bảo hiểm cho Người được bảo hiểm có hiệu lực, và lịch sử tự nhiên của Bệnh tật đó có thể được xác định về phương diện lâm sàng là đã bắt đầu có từ trước khi thẩm định Đơn yêu cầu bảo hiểm này trước ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, cho dù Người được bảo hiểm đã có nhận biết được Bệnh tật đó hay không; hoặc

(b) Người được bảo hiểm đã tìm kiếm hay đã nhận được sự điều trị, hoặc sự cho thuốc, hoặc sự tư vấn, hoặc sự chẩn đoán cho Bệnh tật đó trong thời gian hai (2) năm trước khi bắt đầu Hợp đồng bảo hiểm; hoặc

(c) Người được bảo hiểm đã biết là có trước khi bắt đầu Hợp đồng bảo hiểm, cho dù Người được bảo hiểm đã có tìm kiếm hay đã nhận được sự điều trị, hoặc sự cho thuốc, hoặc sự tư vấn, hoặc sự chẩn đoán hay không.

*** Những tình trạng tồn tại trước trong Nha khoa là những tình trạng cần phải được điều trị trong lần khám răng đầu tiên sau Ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Trẻ em

là người vị thành niên theo luật pháp của Nước cư trú của người đó hoặc là sinh viên học toàn thời gian không quá 23 tuổi.

VND

là đơn vị tiền tệ hợp pháp của nước Việt Nam.

Điều dưỡng tại nhà

là việc chăm sóc điều dưỡng tại nhà ngay sau khi xuất viện, được thực hiện bởi một y tá có giấy phép, và phải có xác nhận của Bác sĩ điều trị là cần thiết về mặt y tế.

Đơn yêu cầu bảo hiểm

là mẫu đơn yêu cầu do Chủ hợp đồng ký và từng Người được bảo hiểm ký nếu Người được bảo hiểm khác với Chủ hợp đồng, thông qua đó Chủ hợp đồng đã yêu cầu bảo hiểm cho từng Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này, và Đơn yêu cầu bảo hiểm là một phần của Hợp đồng bảo hiểm này.

 

Đồng bảo hiểm

là tỷ lệ phần trăm của các quyền lợi bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hoặc Công ty bảo hiểm khác trả hoặc phải trả.

This site is registered on wpml.org as a development site.