Thông tin hỗ trợ và sơ tán khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi đến đường dây nóng 24 giờ/ 7 ngày trong tuần của chúng tôi:

Sử dụng các dịch vụ y tế khẩn cấp là đặc quyền của Quý khách khi tham gia chương trình bảo hiểm:

Quý khách vui lòng gọi số Trung Tâm Điều Hành được liệt kê trên Thẻ Bảo Hiểm. Công ty chịu trách nhiệm chi trả chi phí cho tất cả các dịch vụ hỗ trợ với điều kiện là dịch vụ đó do Pacific Cross Việt Nam (dưới đây được gọi là PCV) cung cấp và sắp xếp. Tất cả các yêu cầu bồi thường cho việc điều trị cấp cứu sẽ không được chấp thuận. Pacific Cross Việt Nam sẽ trả lời các cuộc gọi 24/7/365 và, dựa vào nhu cầu, sẽ cung cấp các dịch vụ và tư vấn cần thiết một cách trực tiếp thông qua Công ty Dịch Vụ Hỗ Trợ Khẩn Cấp Quốc Tế. Pacific Cross Việt Nam luôn lựa chọn công ty Dịch Vụ Hỗ Trợ Khẩn Cấp quốc tế chuyên nghiệp nhằm đảm bảo các dịch vụ được cung cấp luôn chuyên nghiệp và chất lượng quốc tế, đảm bảo tính chính xác về chuyên môn y tế và được kiểm chứng. Tất cả các dịch vụ này được sử dụng bằng bất cứ ngôn ngữ nào ở bất cứ đâu trên thế giới.

Để tìm hiểu rõ hơn về dịch vụ hỗ trợ và sơ tán khẩn cấp của chúng tôi vui lòng truy cập vào đường dẫn: https://emergencyassistance.com.vn/vi

 

 

PHẠM VI DỊCH VỤ
HỖ TRỢ Y TẾ
(i) Tư vấn y tế qua điện thoại

PCV sẽ sắp xếp việc cung cấp tư vấn y tế cho Người Được Bảo Hiểm qua điện thoại.

(ii) Thông tin về Nhà cung cấp dịch vụ y tế

PCV sẽ cung cấp theo yêu cầu của Người Được Bảo Hiểm tên, địa chỉ, số điện thoại và nếu có thể là giờ làm việc của các bác sĩ, bệnh viện, phòng khám, nha sĩ và phòng khám nha khoa (gọi chung là “Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế”). PCV sẽ không chịu trách nhiệm cho việc cung cấp chẩn đoán y tế hoặc chữa trị.

Mặc dù PCV cung cấp những thông tin này, nhưng PCV không bảo đảm chất lượng của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế và việc lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế nào là do Người Được Bảo Hiểm quyết định. Tuy nhiên PCV sẽ cẩn thận và siêng năng trong việc lựa chọn các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế.

(iii) Sắp xếp Nhập viện

Nếu tình trạng y tế của Người Được Bảo Hiểm quá nghiêm trọng đòi hỏi phải nhập viện, PCV sẽ hỗ trợ Người Được Bảo Hiểm đó nhập viện.

(iv) Giám sát tình trạng y tế trong và sau khi nhập viện.

PCV sẽ giám sát tình trạng y tế của Người Được Bảo Hiểm trong và sau khi nhập viện, tuân thủ theo bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ về bảo mật và quyền có liên quan.

(v) Phân phối dược phẩm thiết yếu

PCV sẽ sắp xếp phân phối dược phẩm, thuốc và các dụng cụ y tế thiết yếu cần thiết cho việc chăm sóc và/hoặc điều trị cho Người Được Bảo Hiểm mà địa phương của Người Được Bảo Hiểm không có. Việc phân phối dược phẩm, thuốc và các dụng cụ y tế này sẽ tuân theo luật pháp và các qui định của địa phương đó. Người Được Bảo Hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phân phối phát sinh.

(vi) Đảm bảo chi trả chi phí y tế phát sinh trong thời gian nằm viện

PCV có thể hỗ trợ cho Người Được Bảo Hiểm bằng cách thay mặt Người Được Bảo Hiểm đảm bảo thanh toán các chi phí y tế phát sinh trong suốt thời gian Người Được Bảo Hiểm nằm viện khi chi phí bệnh viện vượt quá 2.500USD.

This site is registered on wpml.org as a development site.