Bảng Tính Giá Bảo Hiểm Du Lịch

LỰA CHỌN BẢO HIỂM DU LỊCH
Gói bảo hiểm du lịch
Chi Phí Y Tế và Trợ Giúp Khẩn Cấp
Khu Vực Bảo Hiểm
Tai Nạn Cá Nhân
Sự cố bất ngờ

Liên hệ chúng tôi qua inquiry@pacificcross.com.vn

Lưu ý: “trẻ em đi cùng cha mẹ được miễn phí. Nhấn Bon Voyage or Travel Flex để biết thêm về chính sách cho gia đình”

Pacific Cross Việt Nam sẽ áp dụng các quy định sau đối với các hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm du lịch liên quan đến Covid 19:

  1. Không bảo lãnh chi phí y tế cho việc điều trị có liên quan đến Covid 19, khách hàng tự thanh toán trước rồi sau đó nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường cho Pacific Cross Việt Nam.
  2. Thời gian chờ 21 ngày sẽ được áp dụng đối với các chẩn đoán Covid 19. Việc chẩn đoán nhiễm Covid 19 phải xảy ra sau 21 ngày kể từ ngày khởi hành từ nước xuất phát thì hồ sơ yêu cầu bồi thường mới được xem xét.
  3. Nếu việc chẩn đoán nhiễm Covid 19 xảy ra ở quốc gia có tên trong danh sách các quốc gia cấp độ 4 theo Tư vấn du lịch của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ vào ngày khởi hành, thì hồ sơ yêu cầu bồi thường cho các chi phí liên quan đến Covid 19 sẽ không được xem xét.