This post is also available in: English

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Cập nhật ngày 23/5/2021

 

Cảm ơn quý khách đã tham gia bảo hiểm cùng Pacific Cross Việt Nam (sau đây được gọi là “PCV” hoặc “chúng tôi”). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của quý khách, đồng thời cam kết sẽ giữ bí mật và an toàn cho các thông tin và dữ liệu cá nhân của quý khách. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Quy định Bảo mật này cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng, xin vui lòng liên hệ inquiry@pacificcross.com.vn.

 

Khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động (Health Insure Pacific Cross VN) hay bất kỳ dịch vụ nào khác của PCV, quý khách đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân của mình. Vì vậy, chúng tôi hiểu đây là trách nhiệm to lớn và cần nỗ lực bảo vệ thông tin của quý khách tuyệt đối. Quy định về Bảo mật thông tin nhằm mục đích giúp quý khách hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, xử lý các thông tin và dữ liệu cá nhân của khách hàng, cũng như những quyền hạn mà quý khách có đối với các thông tin này. Quý khách vui lòng đọc kỹ Quy định về Bảo mật thông tin để quyết định liệu chúng có bảo vệ được các quyền của quý khách hay không. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Quy định này mà quý khách không đồng ý, quý khách có thể ngưng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

 

Quy định này áp dụng cho tất cả thông tin và dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi thu thập được thông qua các dịch vụ của PCV (như ứng dụng Health Insure Pacific Cross VN), cũng như các hoạt động tiếp thị, sự kiện khác của chúng tôi.

 

 1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Thông tin được thu thập thông qua ứng dụng của chúng tôi

 

Tóm tắt: Chúng tôi thu thập các thông tin về vị trí địa lý, thông báo đẩy, khi quý khách sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

 

Khi quý khách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng thu thập các thông tin sau:

 • Thông tin vị trí địa lý: Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quyền truy cập và theo dõi thông tin dựa trên vị định vị từ thiết bị di động của quý khách, liên tục hoặc trong khi quý khách đang sử dụng ứng dụng của chúng tôi, nhằm cung cấp các dịch vụ dựa trên từng vị trí nhất định. Quý khách có thể thay đổi quyền truy cập của chúng tôi trong phần cài đặt của thiết bị.
 • Thông báo đẩy: Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu được gửi các thông báo đẩy liên quan đến tài khoản cho quý khách, hoặc một số tính năng nhất định của ứng dụng. Nếu không muốn tiếp tục nhận các thông báo này, quý khách có thể tắt chế độ nhận thông báo trong phần cài đặt của thiết bị.

Những thông tin trên chủ yếu được dùng để duy trì tính bảo mật và sự vận hành của ứng dụng Health Insure Pacific Cross VN, trong các trường hợp khắc phục sự cố cũng như cho các mục đích sử dụng nội bộ như phân tích dữ liệu và báo cáo.

 

 1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Tóm tắt: Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách cho các mục đích dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp, cam kết trong hợp đồng, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và/ hoặc sự đồng ý của quý khách.  

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách thông qua ứng dụng cho các mục đích kinh doanh được liệt kê bên dưới. Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách cho các mục đích dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp, cam kết trong hợp đồng, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và/ hoặc sự đồng ý của quý khách.  Chúng tôi sẽ nêu rõ các cơ sở xử lý dữ liệu thông tin cụ thể cho từng mục đích như sau.

 

Chúng tôi sử dụng các thông tin dữ liệu thu thập hoặc nhận được để:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo tài khoản và đăng nhập. Nếu quý khách chọn liên kết với chúng tôi bằng tài khoản cá nhân do bên thứ ba cung cấp (như tài khoản Google hoặc Facebook), chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý khách cho phép chúng tôi thu thập từ các tài khoản đó để tạo điều kiện cho quá trình tạo tài khoản cũng như đăng nhập. Xem phần “CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN TỪ CÁC TRANG CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO?” để biết thêm thông tin.
 • Dùng cho phần “Trải nghiệm của khách hàng”. Trong các phần chia sẻ về trải nhiệm của khách hàng mà chúng tôi đăng tải lên ứng dụng của PCV có thể sẽ chứa các thông tin cá nhân của quý khách (tên, nội dung lời chứng thực). Mọi nội dung liên quan sẽ phải nhận được sự đồng ý từ quý khách trước khi đăng tải lên ứng dụng. Nếu quý khách muốn cập nhật hoặc xóa chia sẻ của mình, vui lòng liên hệ tại inquiry@pacificcross.com.vn và cung cấp tên, vị trí bài chia sẻ, thông tin liên hệ của quý khách.
 • Yêu cầu phản hồi. Chúng tôi có thể sự dụng thông tin của quý khách để yêu cầu phản hồi và liên hệ với quý khách về việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi.
 • Kích hoạt tương tác người dùng với người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý khách để kích hoạt các tương tác giữa người dùng với người dùng, sau khi đã được sự đồng ý của quý khách.
 • Quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của khách hàng cho các mục đích quản lý tài khoản cũng như duy trì hoạt đoạt động của ứng dụng.
 1. THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH CÓ PHẢI CHIA SẺ VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

 

Tóm tắt: Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khi có sự đồng ý của quý khách, nhằm mục đích tuân thủ pháp luật, cung cấp dịch vụ cho quý khách, bảo vệ quyền lợi của quý khách hoặc thực hiện các nghĩa vụ trong kinh doanh.

 

Chúng tôi có thể sẽ xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu của quý khách mà chúng tôi thu thập được dựa trên cơ sở pháp lý sau:

 • Sự chấp thuận: Chỉ khi có sự chấp thuận từ quý khách, chúng tôi mới được  phép sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho một mục đích cụ thể.
 • Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý khách trong trường hợp cần thiết cho mục đích lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.
 • Thực hiện Hợp đồng: Khi hợp đồng được ký kết, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý khách nhằm thực hiện các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi.
 • Nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý khách trong trường hợp pháp luật yêu cầu để tuân thủ luật hiện hành; yêu cầu từ chính phủ; thủ tục tư pháp; lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý chẳng hạn như theo lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa (bao gồm cả việc đáp ứng các cơ quan công quyền để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật).
 • Lợi ích quan trọng: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý khách khi đây là việc cần thiết để điều tra, ngăn chặn các hành động liên quan đến những vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của chúng tôi, nghi ngờ gian lận; các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của người khác cũng như các hoạt động bất hợp pháp hoặc để làm bằng chứng trong vụ kiện tụng mà chúng tôi có liên quan.

Cụ thể hơn, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp sau:

 • Giao dịch kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của quý khách trong quá trình đàm phán, bán tài sản công ty, đầu tư vốn, hoặc thu mua và sáp nhập với một công ty khác.
 • Thành viên thuộc chi nhánh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách với các thành viên trong chi nhánh của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng Quy định về Bảo mật này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của PCV và bất kỳ công ty thành viên nào, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.

 

 1. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG CÁC TẬP TIN ĐƯỢC TẠO BỞI TRANG WEB (COOKIES) VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?

 

Tóm tắt: Chúng tôi có thể sử dụng các tập tin được tạo bởi trang web (cookies) và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của quý khách.

 

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như đèn hiệu web và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ đó và cách làm thể nào để quý khách có thể từ chối một số cookie nhất định được nêu trong Thông báo Cookie của chúng tôi.

 1. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN TỪ CÁC TRANG CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO?

 

Tóm tắt: Nếu quý khách chọn đăng ký hoặc đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể có quyền truy cập vào một số thông tin nhất định của quý khách.

 

Quý khách có thể đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng của chúng tôi bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba (như Facebook hoặc Google). Do đó, chúng tôi sẽ thu thập được những thông tin nhất định mà quý khách đã cung cấp cho các tài khoản mạng xã hội này. Thông tin thu thập được có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan, nhưng thông thường sẽ gồm tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè, ảnh đại diện cũng như các thông tin khác mà quý khách chọn để công khai trên nền tảng đó.

 

 

 1. THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH CÓ PHẢI CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI?

 

Tóm tắt: Chúng tôi có thể chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của quý khách ở các quốc gia khác ngoài quốc gia của quý khách.

 

Máy chủ của chúng tôi được đặt tại trụ sở trong nước. Tuy nhiên nếu quý khách đang truy cập ứng dụng của chúng tôi, xin lưu ý rằng thông tin của quý khách có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý bằng hệ thống của chúng tôi và bởi các bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ thông tin (xem phần “THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH CÓ PHẢI CHIA SẺ VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG?” ở trên), tại các quốc gia khác.

 

 1. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN QUÝ KHÁCH TRONG BAO LÂU?

 

Tóm tắt: Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của quý khách cho đến khi những thông tin này vẫn cần thiết cho các mục đích được nêu trong Quy định về Bảo mật này. Trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu khác.

 

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách cho đến khi những thông tin đó còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong Quy định về Bảo mật này. Trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Quy định này không có mục đích yêu cầu lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách vượt quá thời gian quý khách có tài khoản sử dụng trên ứng dụng của chúng tôi.

 

Khi chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng các thông tin này cho mục đích kinh doanh hợp pháp, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh những thông tin đó. Trong trường hợp không thể xóa (ví dụ: vì thông tin cá nhân của quý khách đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách và tách biệt nó khỏi bất cứ quá trình xử lý nào cho đến khi có thể xóa được.

 

 1. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN KHÔNG?

 

Tóm tắt: Chúng tôi không chủ đích thu thập dữ liệu hay hướng đến đối tượng trẻ em dưới 18 tuổi.

 

Chúng tôi không chủ đích thập dữ liệu hay tiếp thị hướng đến đối tượng trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng việc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, quý khách đã xác nhận rằng mình từ 18 tuổi trở lên hoặc mình là cha mẹ hay người giám hộ của trẻ vị thành niên đó, và đồng ý với việc sử dụng Ứng dụng của trẻ vị thành niên đó. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã bị thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu quý khách biết bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ inquiry@pacificcross.com.vn.

 

 1. QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH

 

Tóm tắt: Quý khách có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

 

 

Thông tin tài khoản

 

Nếu quý khách muốn xem lại hay thay đổi thông tin tài khoản, hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo email inquiry@pacificcross.com.vn.

 

Theo yêu cầu chấm dứt tài khoản của quý khách, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của quý khách khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể giữ lại một số thông tin trong tệp của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Từ chối nhận email quảng cáo: Quý khách có thể hủy đăng ký khỏi danh sách nhận email quảng cáo của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp bên dưới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên hệ với quý khách, chẳng hạn như để gửi các email liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của quý khách; để phản hồi các yêu cầu dịch vụ hoặc các mục đích phi tiếp thị khác.

 

 

 1. ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

 

Hầu hết các trình duyệt web cùng một số hệ điều hành di động và ứng dụng có bao gồm tính năng Không theo dõi (“Do-Not-Track / DNT”) hoặc phần cài đặt mà quý khách có thể kích hoạt báo hiệu tùy chọn bảo mật nhằm tránh để dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của mình bị theo dõi và thu thập. Hiện nay, vẫn chưa có một công nghệ tiêu chuẩn hoàn thiện nào để nhận biết và thực hiện các tín hiệu DNT. Vì vậy, chúng tôi hiện sẽ không phản hồi về các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế thông báo lựa chọn tự động nào từ quý khách nhằm tránh bị theo dõi trực tuyến. Nếu có bất kỳ tiêu chuẩn về hệ thống theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân thủ trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của Quy định về Bảo mật này.

 

 1. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH NÀY KHÔNG?

 

Tóm tắt: Có, chúng tôi sẽ cập nhật quy định này khi cần thiết để tuân theo các luật liên quan.

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật Quy định về Bảo mật này theo thời gian. Phiên bản cập nhật sẽ được chỉ định bằng ngày cập nhật “Đã sửa đổi” và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu có những thay đổi quan trọng trong Quy định này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó hoặc gửi trực tiếp thông báo trực tiếp đến quý khách. Chúng tôi khuyến khích quý khách nên xem lại Quy định về Bảo mật này thường xuyên để nắm được cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin của quý khách.

 

 1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Nếu quý khách có câu hỏi hoặc ý kiến gì về Quy định này, vui lòng gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ inquiry@pacificcross.com.vn hoặc gửi thư về địa chỉ:

 

Pacific Cross Việt Nam

Lầu 6, Tòa nhà VNPT

1487 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong,

Quận 7, TP.HCM

710000

Việt Nam

This site is registered on wpml.org as a development site.