Các mẫu đơn và điều khoản hợp đồng

Các mẫu đơn và điều khoản hợp đồng

Trong phần này bạn có thể tải các mẫu đơn đăng ký bảo hiểm hoặc thông báo tổn thất khi bạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy gọi cho chúng tôi theo số (+84 28) 3921 9908 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ inquiry@pacificcross.com.vn.

Điều Khoản Hợp Đồng Bảo Hiểm
Điều Khoản Hợp Đồng Bảo Hiểm Sức Khỏe
Điều Khoản Hợp Đồng Bảo Hiểm Du Lịch
Hướng dẫn cho khách hàng về chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe
Hướng dẫn cho khách hàng về chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động Health Insure Pacific Cross VN
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động Health Insure Pacific Cross VN
Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm
Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Sức Khỏe
Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Gia Đình
Bảng Kê Khai Thu Nhập
Thông Tin Người Thụ Hưởng
Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Du Lịch
Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân
Bảng Câu Hỏi Bổ Sung Chi Tiết
Đơn Khai Báo Hành Trình Du Lịch
Giấy Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm
Giấy yêu cầu bồi thường
Báo Cáo Tai Nạn
Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Tử Vong
Báo Cáo Kiểm Tra Răng Miệng Lần Đầu
Thông Báo Tổn Thất Nha Khoa
Báo Cáo Của Bác Sĩ Cho Bồi Thường Về Tử Vong
Thông Báo Tổn Thất Bảo Hiểm Du Lịch
Báo Cáo Tiến Trình Dành Cho Vật Lý Trị Liệu/ Nắn Khớp Xương/ Châm Cứu
Các Mẫu Khai Báo Về Y Tế
Bảng Câu Hỏi Tổng Quát
Bảng Câu Hỏi Về Đau Ngực
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Tiểu Đường (Dành Cho Bác Sĩ Điều Trị)
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Gút
Giấy Giới Thiệu Chăm Sóc Theo Dõi
Kế Hoạch Điều Trị Bằng Hóa Trị Và Xạ Trị
Kế Hoạch Điều Trị Vật Lý Trị Liệu, Nắn Xương, Châm Cứu
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Tiểu Đường (Dành Cho Người Được Bảo Hiểm)
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Động Kinh
Câu Hỏi Liên Quan Đến Bệnh Cao Huyết Áp
Câu Hỏi Liên Quan Đến Đường Hô Hấp
Báo Cáo Kiểm Tra Răng Miệng Lần Đầu
Bảng Báo Cáo Sức Khỏe
Tờ Khai Thông Tin Y Tế Cập Nhật
Thay Đổi Hợp Đồng Bảo Hiểm
Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Quyền Lợi Bảo Hiểm
Đơn Yêu Cầu Khôi Phục Hợp Đồng Bảo Hiểm
Đơn Yêu Cầu Điều Chỉnh Thông Tin
Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Chủ Hợp Đồng
Giấy Yêu Cầu Chấm Dứt Bảo Hiểm Sức Khỏe
This site is registered on wpml.org as a development site.