Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên chọn Pacific Cross Việt Nam?

Chúng tôi hướng đến mục tiêu lâu dài nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi là người dẫn đầu trong ngành nhờ sự quan tâm cá nhân đến nhu cầu của khách hàng và sự tập trung vào dịch vụ chăm sóc khách hàng. Để tìm hiểu tại sao bạn nên chọn Pacific Cross Việt Nam cho nhu cầu bảo hiểm của mình, vui lòng nhấp vào đây.

Đông Nam Á có rất nhiều các cơ sở y tế để lựa chọn. Từ các phòng khám/bệnh viện đạt tiêu chuẩn chăm sóc quốc tế cao nhất và có danh tiếng toàn cầu về sự xuất sắc đến các nhà cung cấp dịch vụ y tế và các phòng khám địa phương cơ bản, tất cả đều có thể tiếp cận và sử dụng được tùy vào sở thích, ngân sách và các mức quyền lợi bảo hiểm.

Các chi phí điều trị có thể khác biệt rất lớn và cũng sẽ ảnh hưởng đến phí bảo hiểm tương lai của bạn. Để xem bản tóm tắt các chi phí y tế mới nhất, vui lòng nhấp vào đây.

Mục đích của Bảo Hiểm Sức Khỏe là để hỗ trợ cá nhân, gia đình hoặc nhóm trong việc quản lý các chi phí chăm sóc sức khỏe dài hạn. Nó là thứ nên được mua khi không cần đến để khi cần đến nó thì nó có mặt sẵn sàng. Phí bảo hiểm được xác định dựa trên nhiều yếu tố: độ tuổi, sức khỏe và lối sống của khách hàng, số tiền và mức độ thường xuyên của các yêu cầu bồi thường và thời gian tham gia bảo hiểm của khách hàng _ càng lâu càng tốt.

Để tìm hiểu làm thế nào tiết kiệm nhất cho phí bảo hiểm của bạn, vui lòng nhấp vào đây.

Các quyền lợi về thương tật do các tai nạn nằm trong phạm vi bảo hiểm xảy ra hoàn toàn sau ngày hiệu lực hợp đồng sẽ được bảo hiểm ngay lập tức. Thời gian chờ áp dụng cho các khách hàng mới, không bảo hiểm cho các bệnh xảy ra trong thời gian này.

Nếu Hợp đồng bảo hiểm bị Chủ hợp đồng (khách hàng) hoặc Công ty (chúng tôi) hủy bỏ, thì Công ty sẽ hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền được tính theo các mức phí bảo hiểm ngắn hạn với điều kiện là Công ty sẽ không hoàn trả số tiền đó nếu đã thanh toán hoặc phải thanh toán cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào theo Hợp đồng bảo hiểm này trong Năm hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên, Chủ hợp đồng có thời gian 14 ngày tự do xem xét. Điều này có nghĩa là Chủ hợp đồng có thể đem Hợp đồng bảo hiểm này đến Công ty xin hủy bỏ trong vòng 14 ngày sau khi nhận được Hợp đồng bảo hiểm và sẽ được hoàn trả đầy đủ số phí bảo hiểm đã đóng.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm tái tục của bạn: Độ tuổi, Chi phí chăm sóc y tế, lạm phát, số lượng yêu cầu bồi thường và nơi điều trị cũng như lịch sử giao dịch giữa chủ hợp đồng và công ty bảo hiểm. Điều này ảnh hưởng đến phí bảo hiểm về tổng thể có thể tăng hoặc giảm từ năm này sang năm khác. Nhìn chung, phí bảo hiểm sẽ tăng theo tỷ lệ lạm phát các chi phí y tế. Để đọc thêm về cách tiết kiệm tiền bảo hiểm của bạn, vui lòng nhấp vào đây.

Không, chúng tôi sẽ không từ chối việc tái tục bảo hiểm bạn, tuy nhiên phí bảo hiểm của bạn có thể tăng. Tất cả các chương trình bảo hiểm của Pacific Cross Việt Nam đều dựa trên các giới hạn bảo hiểm cho mỗi bệnh tật trong suốt cuộc đời, vì vậy bất cứ lịch sử về tai nạn hay bệnh tật nào một khi bạn là khách hàng của chúng tôi sẽ không làm chúng tôi từ chối tiếp tục bảo hiểm bạn cho các tai nạn hoặc bệnh tật trong tương lai.

Đúng, Bảo hiểm của Pacific Cross Việt Nam cho phép bạn chọn nơi điều trị miễn là theo các giới hạn quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm và khu vực điều trị mà bạn đã chọn. Bạn có thể chọn bác sĩ, bệnh viện và quốc gia điều trị. Đó là bảo hiểm của bạn và đó là sự lựa chọn của bạn.

Pacific Cross Việt Nam có một hệ thống bệnh viện/phòng khám thanh toán trực tiếp rộng rãi ở Việt Nam dành cho khách hàng của chúng tôi sử dụng để điều trị nội trú và ngoại trú. Nếu bạn đến điều trị tại một trong các phòng khám hoặc bệnh viện thuộc hệ thống bệnh viện/phòng khám thanh toán trực tiếp của chúng tôi và bạn được bảo hiểm cho bệnh đó, thì phòng khám hoặc bệnh viện đó sẽ xuất hóa đơn trực tiếp cho chúng tôi yêu cầu thanh toán các chi phí điều trị của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải thanh toán bất cứ chi phí nào.

Bạn chỉ phải chi trả phần đồng thanh toán nếu hợp đồng bảo hiểm của bạn có lựa chọn đồng thanh toán, hoặc nếu việc điều trị của bạn không được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.  Chúng tôi thường xuyên cập nhật danh sách bệnh viện/phòng khám thanh toán trực tiếp trên trang web của chúng tôi trong mục Nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Bất kỳ bệnh tật nào đã tồn tại trước ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực của Người được bảo hiểm, mà đã có những dấu hiệu hay triệu chứng mà Người được bảo hiểm đã nhận biết được, hay lệ thường phải nhận biết được thì được xem là bệnh tồn tại trước.

Những bệnh tồn tại trước sẽ được bảo hiểm với điều kiện là những bệnh đó đã được khai báo với Công ty và được Công ty chấp nhận bảo hiểm. Nếu một ốm đau hoặc bệnh tật nào không được khai báo và sau đó được phát hiện ra là đã tồn tại trước thì sẽ không được bảo hiểm.

No Results Found
This site is registered on wpml.org as a development site.