Bệnh Viện Bãi Cháy

Contact information
Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
(84 203) 384 6566 / (84 203) 364 6525
http://www.benhvienbaichay.vn/
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc, Nội trú
Specialities
Đa khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 07:00 - 17:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Việt
Notes
Cấp cứu: 24/7