Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Viết Thắng

Contact information
185-187 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
(0234) 393 1122 / (0234) 393 1133
Fax: (0234) 393 1155 / (0234) 393 1156
hvthospital.com.vn
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc, Nội trú
Specialities
Đa khoa
Opening hours
Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 12:00 & 13:30 – 16:30
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt