Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. HCM – Cơ Sở 2

Contact information
201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 3857 0757 / 3955 5548
https://bvdaihoccoso2.com.vn/
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc, Nội trú
Specialities
Đa khoa
Opening hours
24/7
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt