Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai

Contact information
Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
(84 251) 389 1483
Fax: (84 251) 389 3556
http://benhviennhidongnai.org.vn/trangchu/
Direct Billing: Nhà thuốc, Nội trú
Specialities
Nhi khoa
Language Spoken
Tiếng Việt