Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

Contact information
15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 2253 6688 / (84 28) 2253 8899
https://bvndtp.org.vn/
Direct Billing: Nhà thuốc, Nội trú
Specialities
Nhi khoa
Opening hours
24/24
Language Spoken
Tiếng Việt
Notes
Bệnh viện có thu phí dịch vụ hành chính.