Bệnh Viện Quốc Tế Vinmec Hạ Long

Contact information
10A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
(84 203) 382 8188
Fax: (84 203) 361 6188
vinmec.com
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc, Nội trú
Specialities
Khoa mắt, Khoa ngoại, Khoa nội, Khoa sản, Nhi khoa, Tai Mũi Họng
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00
Thứ bảy: 08:00 - 12:00
Language Spoken
Tiếng Việt
Notes
Điện thoại cấp cứu: (84 203) 365 6115