Nha Khoa Lan Anh – Hà Huy Tập

Contact information
B3-13 Hà Huy Tập, Nam Long 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
(028) 5411 1616
nhakhoalananh.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai – Thứ bảy: 08:00 – 20:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt