Nha Khoa Lan Anh (Hà Huy Tập, Quận 7)

Contact information
B3-13 Hà Huy Tập, Nam Long 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 5411 1616
nhakhoalananh.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai, Thứ sáu: 08:00 - 16:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt