Nha Khoa Lan Anh (Chi nhánh Sala 1, Quận 2)

Contact information
61 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 3636 1133
nhakhoalananh.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu: 09:00 - 16:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt