Nha Khoa Navii – Chi Nhánh Cửa Đông

Contact information
42 Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
(84 24) 3747 8292
https://navii.vn/
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 18:00
Language Spoken
Tiếng Việt