Nha Khoa Quốc Tế DND

Contact information
157 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
(84 24) 3572 7722 / 0832 124 124
Fax: (84 24) 3572 7722
http://matquocte.vn/
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Notes
Khách hàng sẽ thanh toán tạm ứng chi phí trong thời gian chờ xác nhận được bảo lãnh.