Nha Khoa Cống Quỳnh

Contact information
256 Cống Quỳnh, Quận 1, HCM, Việt Nam
(84 28) 3925 7062 / (84 28) 3925 7063
www.nhakhoacongquynh.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 13:30 - 19:30
Chủ nhật: 08:00 - 12:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Notes
Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám