Nha Khoa Minh Khai

Contact information
199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
(84) 902 66 10 19 / (84 28) 3925 3399 / (84 28) 3925 3701
www.nhakhoaminhkhai.net
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 20:30
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt