Nha Khoa No.1

Contact information
51 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 3929 0909 / (84 28) 3833 2798
www.nhakhoano1.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 12:00 & 13:30 - 20:30
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt