Nha Khoa Presmile

Contact information
179 – 181 Sư Vạn Hạnh, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
091 333 7672
https://www.facebook.com/PresmileDental/
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai – Thứ bảy: 09:00 – 19:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt