Nha Khoa Sakura

Contact information
69 (R4-14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Quận 7, HCM, Việt Nam
(84 28) 5415 6868
Fax: (84 28) 5412 3667
www.nhakhoasakura.com.vn
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 08:00 - 12:00 & 14:00 - 20:00
Chủ nhật: 08:00 - 12:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Notes
Vui lòng đặt hẹn trước khi đến khám