Nha Khoa Sydney

Contact information
499-501 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 3622 5586
http://sydneyimplant.com/
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00
Language Spoken
Tiếng Việt