Phòng Khám Âu Châu

Contact information
508 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 6264 6701 / (84 28) 6264 6704
Fax: (84 28) 6264 6703 / (84 28) 6264 6702
www.ghs.com.vn
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc
Specialities
Mạch Máu và Chuyển Hóa, Tim mạch
Opening hours
Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 – 16:00
Thứ bảy: 08:00 – 14:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt