Phòng Khám Chuyên Khoa Da Stamford

Contact information
99 Bis Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, HCM, Việt Nam
(84 28) 3925 1990
Fax: (84 28) 3925 1985
www.stamfordskin.com
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc
Specialities
Bệnh truyền nhiễm, Đa khoa, Da liễu, Nhà thuốc
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:00 - 17:00
Thứ bảy: 08:30 - 14:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt