Phòng Khám Đa Khoa An Lộc

Contact information
104 Trần Văn Nam, Phường 3, Tp. Tân An, Long An, Việt Nam
(0272) 355 0115 / 096 354 5115
https://vi-vn.facebook.com/phongkhamdakhoaanloc0963545115/
Direct Billing: Ngoại trú
Specialities
Đa khoa
Opening hours
Thứ hai – Chủ nhật: 08:00 – 17:30
Language Spoken
Tiếng Việt