Phòng Khám Đa Khoa Minh Quang

Contact information
398 - 400 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
(0255) 625 0077 / 091 412 1777
https://vi-vn.facebook.com/phongkham.minhquang
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc
Specialities
Đa khoa
Opening hours
Thứ hai – Chủ nhật: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 16:30
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt