Phòng Khám Đa Khoa Phú Thọ (Yên Bái)

Contact information
734, 738, 740, 742 Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, TP. Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
0904 571 686
https://vi-vn.facebook.com/PKDAKHOAPHUTHO738YENNINH/
Direct Billing: Ngoại trú
Specialities
Đa khoa
Opening hours
Mùa hè: 07:00 - 11:30 & 13:00 - 17:00
Mùa đông: 07:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30
Language Spoken
Tiếng Việt