Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc

Contact information
Lầu 5 Estella Place, 88 Song Hành, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam
1900 6765
www.hanhphuchospital.com
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc
Specialities
Nhi khoa, Sản phụ khoa
Opening hours
Sản phụ khoa: Thứ hai – Thứ bảy: 08:00 – 17:00
Nhi Khoa: Thứ hai – Thứ bảy: 08:00 – 17:00
Khám ngoài giờ: 17:00 – 20:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt