Phòng Khám Đa Khoa Sakura

Contact information
Số 65 Phố Trịnh Công Sơn, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Đa khoa: (024) 3718 1000 / Nha khoa: (024) 3718 2000 / Hotline: 0936 366 233
https://sakurahanoi.com/vn/
Direct Billing: Ngoại trú, Nha khoa, Nhà thuốc
Specialities
Chẩn đoán hình ảnh, Khoa nội, Nha khoa, Nhi khoa, Nội soi, Vac-xin, Xét nghiệm
Opening hours
* Đa khoa:
Thứ hai - Thứ bảy: 08:30 - 12:30 & 13:00 - 18:00
* Nha Khoa:
Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 12:30 & 13:00 - 18:00
Thứ bảy: 08:30 - 12:30
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Việt