Nha Khoa Ánh Sao – Quận 2

Contact information
24 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam
(84 28) 6265 8822
www.starlightdental.net
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 19:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt