Nha Khoa Viễn Đông

Contact information
249 Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCM, Việt Nam
(84 28) 2244 8888 / (84 28) 3823 3405
Fax: (84 28) 3825 7789
www.nhakhoaviendong.com
Direct Billing: Nha khoa
Specialities
Nha khoa
Opening hours
Thứ hai - Thứ bảy: 09:00 - 19:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Việt