Trung Tâm Y Khoa Quốc Tế

Contact information
30 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(84 28) 3827 2366 / (84 28) 3827 2367
Fax: (84 28) 3827 2365
www.cmi-vietnam.com
Direct Billing: Ngoại trú, Nhà thuốc
Specialities
Khoa mắt, Kiểm tra sức khỏe định kỳ, Nhi khoa, Phục hồi chức năng, Răng Hàm Mặt, Sản phụ khoa, Tim mạch, Vac-xin, Y học thay thế
Opening hours
Thứ hai - Thứ sáu: 08:30 - 19:00
Thứ bảy: 09:00 - 13:00
Language Spoken
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Notes
Chủ Nhật và Ngày Lễ: 08:30 - 18:00 (phí ngoài giờ, một bác sĩ đa khoa trực)